081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ราคาคอร์ส เรียนภาษาเยอรมัน

ราคาคอร์สภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน
สอนโดยอาจารย์ ชาวไทย

Level ราคาเรียนเดี่ยว
ราคา/ คน
เรียนคู่
ราคา/ คน
เรียน 3 คน
ราคา/ คน
จำนวน (ชม.) หมายเหตุ
ทดลองเรียน 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A1 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.1 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.2 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.1 -ฺB1.1.2 34,900 บาท 28,900 บาท 23,900 บาท 50 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.1 – B.1.2.2 34,900 บาท 28,900 บาท 23,900 บาท 50 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A1 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A2 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 (ครูไทย) 8,900 บาท 6,900 บาท 4,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B2 (ครูไทย) 8,900 บาท 6,900 บาท 4,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 (ครูชาวเยอรมัน) 14,900 บาท 11,900 บาท 8,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B2 (ครูชาวเยอรมัน) 14,900 บาท 11,900 บาท 8,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Pat 7.2 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

เรียนภาษาเยอรมัน ( เรียนเดี่ยว) กับอาจารย์ชาวไทย ผ่าน Skype, Line Video Call หรือ Facetime

ผู้เรียนสามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้ เอกสารจะถูกจัดส่งหลังจากวันชำระเงิน

Level ราคา จำนวน (ชม.) หมายเหตุ
A1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.2 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A1 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A2 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน สอนโดยอาจารย์ ชาวเยอรมัน

Level ราคาเรียนเดี่ยว
ราคา/ คน
เรียนคู่
ราคา/ คน
เรียน 3 คน
ราคา/ คน
จำนวน (ชม.) หมายเหตุ
B1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat C1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ TestDaf 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ