ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com
English ภาษาไทย
ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com

ราคาคอร์ส เรียนภาษาเยอรมัน

ราคาคอร์สภาษาเยอรมัน

ราคาคอร์สภาษาเยอรมัน สอนโดยอาจารย์ ชาวไทย

คอร์ส ราคา ชม หมายเหตุ
A1 6,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.1 6,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.2 6,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Pat 7.2 เยอรมัน 6,900 บาท 20 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A1 1,900 บาท 10 ชม. ไม่ใช่นักเรียนเก่าของสถาบัน GEDC ราคา 2,900 บาท
ติวสอบ Zertifikat A2 1,900 บาท 10 ชม. ไม่ใช่นักเรียนเก่าของสถาบัน GEDC ราคา 2,900 บาท
ติวสอบ Pat 7.2 1,900 บาท 10 ชม. ไม่ใช่นักเรียนเก่าของสถาบัน GEDC ราคา 2,900 บาท

ราคาคอร์สภาษาเยอรมัน สอนโดยอาจารย์ ชาวเยอรมัน

คอร์ส ราคา ชม หมายเหตุ
B1.1.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B1.1.2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B1.2.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B1.2.2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B2.1.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B2.1.2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B2.2.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
B2.2.2 7,900 บาท 20 ชม. รรวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C1.1.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C1.1.2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C1.2.1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C1.2.2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
TestDaF 1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
TestDaF 2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
TestDaF 3 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
TestDaF 4 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C-Test 1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
C-Test 2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
Studienkolleg 1 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว
Studienkolleg 2 7,900 บาท 20 ชม. รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ แล้ว

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน
สอนโดยอาจารย์ ชาวไทย

Level ราคาเรียนเดี่ยว

ราคา/ คน

เรียนคู่

ราคา/ คน

เรียน 3 คน

ราคา/ คน

ชม หมายเหตุ
A1 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.1 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.2 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Pat 7.2 เยอรมัน 23,900 บาท 17,900 บาท 12,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A1 6,900 บาท 4,900 บาท 2,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A2 6,900 บาท 4,900 บาท 2,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 6,900 บาท 4,900 บาท 2,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B2 6,900 บาท 4,900 บาท 2,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Pat 7.2 6,900 บาท 3,900 บาท 2,800 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

เรียนภาษาเยอรมัน ( เรียนเดี่ยว) กับอาจารย์ชาวไทย ผ่าน Skype, Line Video Call หรือ Facetime

ผู้เรียนสามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้ เอกสารจะถูกจัดส่งหลังจากวันชำระเงิน

Level ราคา ชม หมายเหตุ
A1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
A2.2 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2 23,900 บาท 40 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A1 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat A2 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน สอนโดยอาจารย์ ชาวเยอรมัน

Level ราคาเรียนเดี่ยว

ราคา/ คน

เรียนคู่

ราคา/ คน

เรียน 3 คน

ราคา/ คน

ชม หมายเหตุ
B1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B1.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
B2.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
TestDaF 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
C-Test 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Studienkolleg 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat B2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ Zertifikat C1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
ติวสอบ TestDaf 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม. รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
Germany Education Center

GEDC Germany Education Center


เราคือคำตอบของคุณ