081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ราคาคอร์ส เรียนภาษาเยอรมัน

ราคาคอร์สภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน
สอนโดยอาจารย์ ชาวไทย

เรียนที่สถาบันหรือเรียนผ่าน Skype, Line Video Call

รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

Level ราคาเรียนเดี่ยว
ราคา/ คน
เรียนคู่
ราคา/ คน
เรียน 3 คน
ราคา/ คน
จำนวน (ชม.)
ทดลองเรียน 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม.
A1 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม.
A2.1 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม.
A2.2 23,900 บาท 18,900 บาท 13,900 บาท 40 ชม.
B1.1.1 -ฺB1.1.2 34,900 บาท 28,900 บาท 23,900 บาท 50 ชม.
B1.2.1 – B.1.2.2 34,900 บาท 28,900 บาท 23,900 บาท 50 ชม.
ติวสอบ Zertifikat A1 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat A2 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B1 (ครูไทย) 8,900 บาท 6,900 บาท 4,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B2 (ครูไทย) 8,900 บาท 6,900 บาท 4,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B1 (ครูชาวเยอรมัน) 14,900 บาท 11,900 บาท 8,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B2 (ครูชาวเยอรมัน) 14,900 บาท 11,900 บาท 8,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Pat 7.2 6,900 บาท 4,900 บาท 3,900 บาท 10 ชม.

ภาษาเยอรมัน: เรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือเรียน 3 คน สอนโดยอาจารย์ ชาวเยอรมัน

เรียนที่สถาบันหรือเรียนผ่าน Skype, Line Video Call

รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

Level ราคาเรียนเดี่ยว
ราคา/ คน
เรียนคู่
ราคา/ คน
เรียน 3 คน
ราคา/ คน
จำนวน (ชม.)
B1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B1.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.2.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
B2.2.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.1.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.1.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.1.3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.1.4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.2.1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C1.2.2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
TestDaF 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
TestDaF 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
TestDaF 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
TestDaF 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C-Test 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C-Test 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C-Test 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
C-Test 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
Studienkolleg 1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
Studienkolleg 2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
Studienkolleg 3 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
Studienkolleg 4 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat B2 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ Zertifikat C1 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.
ติวสอบ TestDaf 14,900 บาท 9,900 บาท 6,900 บาท 10 ชม.

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds