คอร์สภาษาเยอรมัน

รายละเอียด

ราคา (บาท)

เรียนที่สถาบัน

– คอร์ส A1 : เรียนวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 9.30-12.00 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 29 มกราคม)

– คอร์ส A2-1 : เรียนวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์)

– คอร์ส A2-2 : เรียนวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 (ระยะเวลาเรียน 6 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์)

40 ชั่วโมง / 6,900

– คอร์ส B1.3 (สอนโดยอาจารย์ชาวเยอรมัน) : เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-18.00 (เริ่มเรียน 9 มกราคม)

25 ชั่วโมง / 7,900
เรียน Online

– คอร์ส Online A1 : เรียนวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 19.00-21.30 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 29 มกราคม)

 

40 ชั่วโมง / 6,900

รายละเอียด

ราคา (บาท)

เรียนที่สถาบัน

– A1: อังคาร-ศุกร์: 9.30-12.00 : เรียน 2-26 กุมภาพันธ์

– A1: อังคาร – ศุกร์ : 19.00-21.30 : เรียน 2 – 26 กุมภาพันธ์

– A2-1: อังคาร+พฤ: 13.00-15.30 : เรียน 2 กุมภาพันธ์ -25 มีนาคม

– A2-2: พุธ+ศุกร์: 13.00-15.30 : เรียน 3 กุมภาพันธ์ -26 มีนาคม

40 ชั่วโมง / 6,900
เรียน Online วันเสาร์-อาทิตย์

– A1: เสาร์: 16.00-20.00 : เรียน 30 มกราคม- 3 เมษายน
– A2-1: อาทิตย์: 12.00-16.00 : เรียน 31 มกราคม- 4 เมษายน
– A2-2: อาทิตย์: 16.00-20.00 : เรียน 31 มกราคม- 4 เมษายน

40 ชั่วโมง / 6,900

เรียน Online วันเสาร์-อาทิตย์

– B1.1: เสาร์: 9.00-12.00 : เรียน 30 มกราคม-27 มีนาคม

27 ชั่วโมง / 7,900

คอร์สสนทนาภาษาเยอรมัน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
40 ชม/ 6,900 บาท
เรียน อังคาร-ศุกร์
เวลา 9.30-12.00 น
เรียน 2-26 มีนาคม เรียนที่สถาบัน

เนื้อหาคร่าวๆ : การกลาวทักทาย, การแนะนำตัว, บอกเวลา นับเลข, บอกความต้องการ, สอบถามข้อมูล ต่างๆ เช่น ถามราคา ถามทาง ฯลฯ

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
30 ชม/ 5,900 บาท
เรียน อังคาร-ศุกร์
เวลา 17.30-20.00 น
เรียน 2-19 มีนาคม เรียนแบบ Online ผ่าน Skype

 

A1: จันทร์-ศุกร์: 9.30-13.30 น: เรียน 5-23 เม.ย.
A1: อาทิตย์: 8.00-13.00 น: เรียน 11 เม.ย.- 30 พ.ค.
A2-1: จันทร์-ศุกร์: 14.00-18.00 น: เรียน 5-23 เม.ย.
A2-1: จันทร์-ศุกร์: 9.30-13.30 น: เรียน 26 เม.ย.-7 พ.ค.
A2-2: จันทร์-ศุกร์: 14.00-18.00 น: เรียน 26 เม.ย.-7 พ.ค.
A2-2: อาทิตย์: 13.00-18.00 น: เรียน 11 เม.ย.- 30 พ.ค.

ติวสอบ
A1: 10 ชม/ 6,900฿ (สามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)
A2: 15 ชม/ 8,900฿ (สามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)B1: 20 ชม/ 11,900฿ (สามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)

สมัครเรียน

 • คอร์ส Online เรียน อังคาร​-ศุกร์ : ​11​ พฤษภาคม – 04 มิถุนายน
 • คอร์ส Online A1/ครูปิ๊ก: อังคาร​-ศุกร์ :​12.30-15.00 (40 ชม/6,900฿)
 • คอร์ส Online A2-1/ครูปิ๊ก: อังคาร​-ศุกร์ :15.30-18.00​ (40 ชม/6,900฿)
 • คอร์ส Online A2-2/ครูปิ๊ก: อังคาร​-ศุกร์ :9.30-12.00​ (40 ชม/6,900฿)
 • ติวสอบ Online เรียน 3-14 พฤษภาคม (รับจำนวนจำกัด)
 • ติวสอบ A1/ครูแก้ว: จันทร์- ศุกร์: 9.00-11.00 (20 ชม/3,900฿)
 • ติวสอบ A2/ครูแก้ว: จันทร์- ศุกร์: 11.00-13.00 (20 ชม/4,500฿)
 • ติวสอบ B1/ครูแก้ว: จันทร์- ศุกร์: 13.00-15.00 (20 ชม/4,900฿)
 • ติวสอบ B2 กับ อาจารย์ ชาวเยอรมัน/Aj.Reiner: 30 ชม/40,000฿
(ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)
 • ติวสอบ เข้า Studienkolleg (วิชาภาษาเยอรมัน) กับ อาจารย์ ชาวเยอรมัน/Aj.Reiner: 30 ชม/40,000฿ (ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)
 • ติวสอบ TestDaF กับ อาจารย์ ชาวเยอรมัน/Aj.Reiner: 30 ชม/40,000฿
  (ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้)

วันอังคาร – ศุกร์
คอร์ส A1 : (ครูปิ๊ก) : เวลา 17.30 – 20.00 น.
เรียนวันที่ 8 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม
ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

วันเสาร์ – อาทิตย์
คอร์ส A1.1 : (ครูแก้ว) : เวลา 16.00 – 19.00 น.
เรียนวันที่ 5 มิถุนายน – 27 มิถุนายน
ราคา 24 ชั่วโมง 4,500 บาท
**(รับจำนวนจำกัดแค่ 8 คน)**

คอร์สภาษาเยอรมัน (Online)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2021

วันอังคาร – ศุกร์
คอร์ส A1 : เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 6 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม
ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

วันเสาร์ – อาทิตย์
คอร์ส A2.1 : เวลา 08.300 – 11.00 น.
เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม
 ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

คอร์สภาษาเยอรมัน (Online) ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2021

คอร์สประจำเดือนสิงหาคม

คอร์ส A1 :
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 9 – 30 สิงหาคม

 

คอร์สประจำเดือนกันยายน

คอร์ส A1 :
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 1 – 22 กันยายน

คอร์ส A2-2 :
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 11.00 น.
เรียนวันที่ 4 กันยายน – 24 ตุลาคม ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

คอร์ส A1 :

เรียนวันอังคาร​-ศุกร์​ เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 02 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน


คอร์ส A2-1 :

เรียนวัน เสาร์​+อาทิตย์​ เวลา 08.30 – 11.00 น.
เรียนวันที่ 6 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม