คอร์สภาษาเยอรมันเดือนกรกฎาคม🔈🔉🔊

❗เรียนที่สถาบัน วันธรรมดา❗

🔊 A1/40 ชม/ 6,900 บาท: 
👉 เรียน: อังคาร-ศุกร์ : 9.00-11.30 : 14 กรกฏา- 7 สิงหาคม

🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪

❗❗เรียนที่สถาบัน วันเสาร์-อาทิตย์❗❗

🔊 A1/40 ชม/ 6,900 บาท: 
👉 เรียน: เสาร์-อาทิตย์ : 13.00-15.30 : 11 กรกฏา- 30 สิงหาคม

🔊 A2.1/40 ชม/ 6,900 บาท: 
👉 เรียน: เสาร์-อาทิตย์ : 16.00-18.30 : 11 กรกฏา- 30 สิงหาคม

🔊 B1.3/25 ชม/ 7,900 บาท: เรียนกับอาจารย์ชาวเยอรมัน
👉 เรียน: เสาร์ : 13.00-18.00 : 18 กรกฏา- 15 สิงหาคม

แบบฟอร์มสมัคร คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน