081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน คอร์สเดือน กันยายน 2019

A1 : (อาจารย์ชาวไทย)

6,900 บาท/40 ชม (ราคารวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

คอร์ส อังคาร-ศุกร์ : 10.00 – 12.30 น. (เริ่มเรียน 3 กันยายน)

คอร์ส อังคาร-ศุกร์ : 18.00 – 20.30 น. (เริ่มเรียน 3 กันยายน)

คอร์ส เสาร์,อาทิตย์ : 08.30 – 11.00 น. (เริ่มเรียน 7 กันยายน)

A2-1 : (อาจารย์ชาวไทย)

6,900 บาท/40 ชม (ราคารวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

คอร์ส อังคาร-ศุกร์ : 13.00 – 15.30 น. (เริ่มเรียน 3 กันยายน)

คอร์ส เสาร์ : 11.00 – 13.30 น. (เริ่มเรียน 7 กันยายน)

A2-2 : (อาจารย์ชาวไทย)

6,900 บาท/40 ชม (ราคารวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

คอร์ส อังคาร-ศุกร์ : 15.30 – 18.00 น. (เริ่มเรียน 3 กันยายน)

คอร์ส อาทิตย์ : 13.30 – 16.00 น. (เริ่มเรียน 7 กันยายน)

B1.1.2 : (อาจารย์ชาวเยอรมัน)

7,900 บาท/20 ชม (ราคารวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

คอร์ส อาทิตย์ : 09.00 – 13.30 น. (เริ่มเรียน 1 กันยายน)

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ