081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริการล่าม – แปลเอกสาร

บริการจัดเอกสารและนัดวันยื่นวีซ่า
(ไม่รวมค่า Visa)

 

ประเภทวีซ่า ราคา
เยี่ยมเยียน 2,500 บาท
ท่องเที่ยว 2,500 บาท
ธุรกิจ 2,500 บาท
เรียนภาษา 2,500 บาท
ศึกษาต่อ 2,500 บาท
แต่งงาน 5,000 บาท

 

บริการแปลเอกสาร

  • หน้าละ 1,000 บาท ทุกประเภท

 

บริการล่ามภาษาเยอรมัน

สถานที่ ครึ่งวัน (4 ชม) เต็มวัน (8 ชม)
สามารถแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วงได้
ค่าอาหาร/วัน ค่าเดินทาง ไปกลับ ค่าที่พัก/คืน
กรุงเทพฯ 5,000 บาท 10,000 บาท
ปริมณฑล 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 5,000 บาท
ภาคอีสาน 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 10,000 บาท 1,200 บาท
ภาคเหนือ 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 10,000 บาท 1,200 บาท
ภาคใต้ 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 10,000 บาท 1,200 บาท
ภาคตะวันออก 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 5,000 บาท 1,200 บาท
ภาคตะวันตก 5,000 บาท 10,000 บาท 500 บาท 5,000 บาท 1,200 บาท

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds