081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บรรยากาศงานแนะแนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี วันที่ 22 กันยายน 2562

ภาพบรรยากาศการแนะแนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทครั้งที่ 1 ของสถาบัน GEDC Germany Education Center ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 จบลงไปอย่างสวยงาม

ทางสถาบันขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองและน้องๆ ที่ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนโครงการของเราอย่างเต็มที่
การแนะแนวในครั้งนี้นองจากจะอธิบายเกี่ยวกับกระบบการศึกษาในประเทศเยอรมนีแล้วทางเรายังเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียนกันว่า Dual Study ซึ่งการศึกษาระบบนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและน้องๆเป็นอย่างมาก

ระบบ Dual Study คือการเรียนระบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยในเยอรมนี จะประสานงานติดต่อกับบริษัทที่เป็น partner กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้น้องๆ ได้สัมภาษณ์งานกับบริษัท และนายจ้างโดยตรง และมีรายได้จากการทำงานในระหว่าง on the job training ที่สำคัญเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยระบบออนไลน์
นอกนั้นเรายังมีโครงการสำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็น pathway program ทำให้ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี ลงไปได้หลายขั้นตอน

ท่านผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจ และพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะคะ แอดมินยินดีตอบคำถามทุกคำถามค่ะ

  • บรรยากาศงานแนะแนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ