เรียนต่อเยอรมัน ปริญญาตรี ปริญญาโท
โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน)

B1 (Studienkolleg รัฐบาล): รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-B1
• Level A1: 40 ชั่วโมง
• Level A2: 80 ชั่วโมง
• Level B1: 120 ชั่วโมง
– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ใบเชิญไปสอบเข้า Studienkolleg จำนวน 3 ที่ (วิชาที่ใช้ในการสอบเข้า คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน)
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา สำหรับประเทศเยอรมนี (ไม่รวมค่าประกัน)

ราคา (บาท)

349,000

B2 (Studienkolleg รัฐบาล): รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-B1

 • Level A1: 40 ชั่วโมง
 • Level A2: 80 ชั่วโมง
 • Level B1: 120 ชั่วโมง
 • Level B2: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ใบเชิญไปสอบเข้า Studienkolleg จำนวน 3 ที่ (วิชาที่ใช้ในการสอบเข้า คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน)
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา สำหรับประเทศเยอรมนี (ไม่รวมค่าประกัน)

ราคา (บาท)

499,000

สำหรับผู้ที่สนใจติววิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการสอบเข้า Studienkolleg สามารถสอบถาม
รายละเอียดคอร์ส เงื่อนไขการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่

หมายเหตุสำคัญ

– ในกรณีสอบไม่ผ่านผู้เรียนจะต้องเสียค่าปรับ/ครั้ง/ level ดังนี้

 • Level A1: 17,800 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level A2: 18,600 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level B1: 29,700 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง


– สามารถเลือกได้ 3 ที่ โดย Studienkolleg ทั้ง 3 ที่จะต้องเป็นที่ที่ไม่ผ่าน Uni-assist เท่านั้น กรณีต้องการ Studienkolleg ที่สมัครผ่าน Uni-assist มีค่าดำเนินการเพิ่มดังนี้ ที่แรก 3,000 บาท ที่ต่อไปที่ละ 1,500 บาท

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเรียน Studienkolleg ที่ประเทศเยอรมนี

– หากผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านเข้าเรียน Studienkolleg ประเทศเยอรมนี ได้ ทางสถาบันจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี

โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน) เตรียมความพร้อมที่ Berlin

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 5 สัปดาห์
 • Level A2: 5 สัปดาห์
 • Level B1: 6 สัปดาห์
 • Level B2: 8 สัปดาห์
 • Level C1: 8 สัปดาห์

– ค่าสอบ Telc Zertifikat 1 ครั้ง ( Level ใดก็ได้ )
– Studienkolleg Entrance Exam Training วิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน 4 สัปดาห์
– Seat Guarantee ว่ามีที่เรียนใน Studienkolleg แน่นอน (Seat Guarantee จะมีผลก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบกับทาง Studienkolleg โดยมี คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 60% และคะแนนภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่า 60%)
– ประกันนักศึกษา 1 ปี
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคา (บาท)

900,000

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ารถมารับที่สนามบิน
 • ค่าอื่นๆ
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช เท่านั้น
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูต่อต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี

โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน) เตรียมความพร้อมที่ Aachen /Geilenkirchen Germany

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– เรียน Foundation ที่ Aachen/Geilenkirchen Germany 1 ปี / 2 เทอม
– ที่พักในหอพักนักศึกษา (ห้องละ 4 คน)
– ประกันนักศึกษา 1 ปี
– รถมารับยังสนามบิน Düsseldorf ประเทศเยอรมนี
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคา (ยูโร)

19,500
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า วุฒิ กศน, Igcse, GED ก็สามารถสมัครได้
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูต่อต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี

Dual Study Bachelor (เรียนระบบ Dual Bachelor ที่เยอรมันพร้อมทำงานกับบริษัทเยอรมัน)

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร

– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 40 ชม.
 • Level A2: 80 ชม.
 • Level B1: 120 ชม.
 • Level B2: 160 ชม.

 

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ติดต่อบริษัทในประเทศเยอรมนี เพื่อให้นักเรียนทำการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในระบบ Dual Study
– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)
– ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง)
– Studienkolleg 2 เทอม ผู้เรียนจ่ายค่าเรียนโดยตรงกับทาง Studienkolleg เอง
– ดำเนินการด้านเอกสารให้นักเรียนขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ในระบบ Dual Study ไม่รวมค่าเรียนกับบทางมหาวิทยาลัยในระบบ Dual Study

ราคา (บาท)

849,000
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช เท่านั้น ในกรณีที่มีวุฒิอื่นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนเรียน Studienkolle
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

University of Europe

เรียนต่อปริญญาตรี โดยที่ไม่ต้องเรียน Foundation หรือ Studienkolleg

เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนต่อปริญญาตรี โดยที่ไม่ต้องเรียน Foundation หรือ Studienkolleg
เพียงแค่มีวุฒิ ม.6 หรือ Grade 12 ก็สามารถยื่นสมัครเข้าเรียต่อปริญญาตรีได้โดยตรง

คณะที่เปิดรับสมัคร

Study Art & Design

– Film + Motion Design (EN/GR)
– Photography (EN/GR)
– Game Design (EN/GR)
– Communication Design (EN/GR)
– Illustration (EN/GR)
– Digital & Interaction Design (GER)
– Communication Design TOP UP (EN/GR)

Study Business, Psychology, Sports, Media and Event

– Business & Management (EN,GER)
– Psychologie (GER)
– eSports Studies (EN)
– Business & Taxes (dual) (GER)
– Business Psychology (GER)
– Football Management (Specialisation) (EN,GER)
– Sport & Event Management at ALBA BERLIN College (dual) (EN)
– Sport & Event Management (EN,GER)