081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Dual Bachelor in Fitness & Health

Dual Bachelor in Fitness & Health

Dual Bachelor in Fitness & Health

 มีให้เลือกทั้งหมด 2 สาขาย่อย

1. Dual Bachelor of Fitness Science and Fitness Economics

เรียนรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและกฎหมาย ที่สำคัญ เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการในอนาคต ในภาคการออกกำลังกายและสุขภาพ ศึกษาเศรษฐศาสตร์การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ สำหรับการประกอบวิชาชีพ “พื้นฐานเวชศาสตร์การกีฬา” “การวินิจฉัยและวิทยาศาสตร์การฝึกอบรม” “การจัดการฟิตเนส” และ “การฝึกสมรรถภาพทางการแพทย์ และการฝึกอบรมกลุ่ม”

2. Dual Bachelor Management in Health Care

เรียนรู้เฉพาะทางที่สำคัญ ของการจัดการคุณภาพและบริการ e-health และการแปลงเป็นดิจิทัล ตลอดจนการจัดการโรงพยาบาล การพยาบาลและสังคม “คลินิกและการจัดการผู้ป่วยนอก” “การจัดการสถานพยาบาล” “การจัดการดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ” หรือ “การจัดการสุขภาพองค์กร”

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้
  • สอบวัดความรู้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อยังประเทศเยอรมนี เตรียมมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี
  • ออกเดินทางปลายเดือนเมษายนของทุกปี
รายละเอียดโครงการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-A2 ที่ GEDC
  • คอร์สภาษาเยอรมัน B1-B2 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์
  • เตรียมมหาวิทยาลัย พร้อมที่พัก 1 ปี
  • ใบตอบรับเข้าเรียน Dual Study ที่มหาวิทยาลัยในเมือง Düsseldorf
  • ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโครงการ
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ

รูปแบบโครงการ

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

• Step 2 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

• Step 3 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-A2 (120 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok

• Step 4 : เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีระดับ B1-B2 พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ

• Step 5 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน

• Step 6 : เข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยในสาขาที่เลือกในวันสมัคร

• Step 7 : สอบจบ FEP/FSP หรือที่เรียกว่า Feststellungsprüfung

• Step 8 : สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

• Step 9 : เข้าเรียนระบบ Dual Study ในมหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)

4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 : 500,000 บาท (ชำระทันที่วันสมัคร)
งวดที่ 2 : 999,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds