081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Dual Bachelor in Sport & Management

Dual Bachelor in Sports Business Management

การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการธุรกิจการกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการจัดการ และด้านกฎหมาย เรียนรู้ทักษะ และคุณสมบัติที่สำคัญ สำหรับการประกอบวิชาชีพ ด้วยเศรษฐศาสตร์การกีฬาการจัดการสโมสร สมาคม การตลาดด้านกีฬา ธุรกิจกีฬาระหว่างประเทศ และการตลาดด้านกีฬา สามารถเลือกเรียนวิชา เฉพาะได้การค้ากีฬาการจัดการฟุตบอล  การจัดการงานกีฬา ความสามารถของสื่อ และการจัดการสื่อใหม่ในการจัดการกีฬา การจัดการ eSport หรือจิตวิทยาการกีฬา 

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้
  • สอบวัดความรู้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อยังประเทศเยอรมนี เตรียมมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี
  • ออกเดินทางปลายเดือนเมษายนของทุกปี
รายละเอียดโครงการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-A2 ที่ GEDC
  • คอร์สภาษาเยอรมัน B1-B2 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์
  • เตรียมมหาวิทยาลัย พร้อมที่พัก 1 ปี
  • ใบตอบรับเข้าเรียน Dual Study ที่มหาวิทยาลัยในเมือง Düsseldorf
  • ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโครงการ
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ

รูปแบบโครงการ

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

• Step 2 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

• Step 3 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-A2 (120 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok

• Step 4 : เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีระดับ B1-B2 พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ

• Step 5 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน

• Step 6 : เข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยในสาขาที่เลือกในวันสมัคร

• Step 7 : สอบจบ FEP/FSP หรือที่เรียกว่า Feststellungsprüfung

• Step 8 : สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

• Step 9 : เข้าเรียนระบบ Dual Study ในมหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)

4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 : 500,000 บาท (ชำระทันที่วันสมัคร)
งวดที่ 2 : 999,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds