081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

University Pathway Aachen (Bachelor)

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียม
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาเยอรมัน ที่เมือง Aachen

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย,ระดับอุดมศึกษาหรือเที่ยบเท่า
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้
 • สอบวัดความรู้ มีสอบ 3 รอบคือ เดือนกุมภาพันธ์,มิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกปี
 • ประกาศผลภายใน 1 เดือนหลังจากวันสอบ
 • ผู้ที่สอบผ่านจะได้ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อยังประเทศเยอรมนี เตรียมมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี ภาคปีการศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดโครงการ

 • ครอบคลุมตามรายละเอียดใน option ที่ผู้สมัครเลือก
 • Foundation Year ที่ประเทศเยอรมนี พร้อมที่พักใน Campus ของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา ( 1 ปี)
 • บัตรนักศึกษาที่สามารถใช้เดินทางกับขนส่งสาธารณะตลอด Foundation Year
 • ประกันสุขภาพและการเดินทาง ตลอดโครงการ
 • ผู้ดูและตลอดโครงการ
โครงการมีทั้งหมด 3 แบบให้เลือก

Option 1 (English Program)

• Step 1 : สอบวัดระดับความรู้เพื่อเข้า ศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในโครงการ (สอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) สามารถสอบได้ 2 ครั้ง

• Step 2 : เข้าศึกษาปีเตรียมมหาวิทยา ลัยที่ Aachen เป็นเวลา 2 เทอม เปิด เทอมเดือนตุลาคมของทุกปี

• Step 3 : เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย ที่ได้เลือกไว้ตอนสมัครเท่านั้น (เฉพาะ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการสอบ)

Option 2 (English Program)

• Step 1 : สอบวัดระดับความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อ ยังมหาวิทยาลัยในโครงการ (สอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) สามารถสอบได้ 2 ครั้ง

• Step 2 : เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศ เยอรมนี 4 สัปดาห์ พร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ (ออกเดินทางสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี)

• Step 3 : เข้าศึกษาปีเตรียมมหาวิทยาลัยที่ Aachen เป็นเวลา 2 เทอม เปิดเทอมเดือนตุลาคมของทุกปี

• Step 4 : เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกไว้ตอนสมัครเท่านั้น (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการสอบ)

Option 3 (German FEP)

• Step 1 : สอบวัดระดับความรู้เพื่อเข้า ศึกษาต่อในโครงการ FEP/FSP (สอบ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)สามารถ สอบได้ 2 ครั้ง

• Step 2 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1 -A2 (120 ชั่วโมง) ที่ GEDC Bangkok

• Step 3 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ B1 -B2 ที่ประเทศเยอรมนี 16 สัปดาห์ พร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ (ออกเดินทางต้น เดือนพฤษภาคมของทุกปี)

• Step 4 : สอบวัดระดับความรู้เพื่อแยก สายเข้าศึกษาต่อในโครงการ FEP/FSP (M-Course,T-Course,W-Course, G-Course)

• Step 5 : เข้าศึกษาปีเตรียมมหาวิทยา ลัยที่ Aachen เป็นเวลา 2 เทอม ตามสา ขาที่ได้เลืิอกเรียน เปิดเทอมเดือนตุลา คมของทุกปี

• Step 6 : สอบจบ FEP/FSP

• Step 7 : ใช้วุฒิ FEP/FSP ยื่นสมัคร เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ใน เยอรมัน

มหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ใน Option 1 และ Option 2 (ภาคภาษาอังกฤษ)

Rhine-Waal University of Applied Sciences Engineering

 • Biomaterials Science
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Environment and Energy
 • Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronic Systems Engineering Business
 • Gender and Diversity
 • International Taxation and Law

FH Aachen University of applied sciences

 • Applied Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Ophthalmic Optics and Optometry*
 • Physical Engineering
 • Rail Vehicle Engineering; Flyer for Rail Vehicle Engineering

HBK Essen – University of Fine Arts Essen

 • Painting/Graphics
 • Sculpture
 • Photography/Media Art
 • Game Art and Design
 • Digital Product Design
 • Digital Media Design

University of Duisburg-Essen

 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Metallurgy and Metal Forming
 • Structural Engineering

SRH Hamm Business and Economics

 • Business Management
 • Supply Chain Management

FH Südwestfalen/South Westphalia University of Applied Sciences

 • Business Administration with Informatics

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. สำเนา Passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน
 4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Option 1 แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 200,000 บาท (ชำระทันทีวันสมัคร)

งวดที่ 2 : 700,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)

 

Option 2 แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 200,000 บาท (ชำระทันทีวันสมัคร)

งวดที่ 2 : 900,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)

 

Option 3 แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 400,000 บาท (ชำระทันทีวันสมัคร)

งวดที่ 2 : 900,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds