081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

University Pathway Studienkolleg Berlin (Bachelor)

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ที่เมือง Berlin เมืองหลวงประเทศ เยอรมนี เข้าร่วมโครงการ University Pathway Studienkolleg (Berlin)

รายละเอียดโครงการ

  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-C1 (32 สัปดาห์)
  • คอร์สคณิตศาสตร์และภาษาเยอรมันสำหรับ Studienkolleg (4 สัปดาห์)
  • เตรียมมหาวิทยาลัย ปริญญาตรีที่ Studienkolleg ในเมือง Berlin (1 ปี = 2 เทอม)
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ

สาขาใน Studienkolleg Berlin แบ่งออกเป็น 3 สาขา

M-Course
สาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

T-Course
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

W-Course
สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ ฯลฯ

รูปแบบโครงการ

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการเลือกสาขาที่จะเรียนใน Studeinkolleg พร้อมชำระเงินส่วนที่ 1

• Step 2 : ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ทางสถาบันได้แจ้งในวันสมัคร

• Step 3 : ได้ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยชำระเงินส่วนที่เหลือ

• Step 4 : ยื่น Visa (ค่า Visa ชำระตรงกับทางสถานทูต)

• Step 5 : เรียนภาษาเยอรมัน A1-C1 (32 สัปดาห์) ที่ Berlin ประเทศเยอรมนี

• Step 6 : เรียนคอร์สคณิตศาสตร์และภาษาเยอรมัน สำหรับ Studienkolleg (4 สัปดาห์)

• Step 7 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมันและคณิตศาสตร์ (ต้องผ่าน 60%)

• Step 8 : เข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย ปริญญาตรีที่ Studienkolleg ในเมือง Berlin (1 ปี = 2 เทอม)

• Step 9 : สอบจบ FSP/FEP

• Step 10 : ใช้วุฒิจบ FSP/FEP ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อยังคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ไม่มีการสอบ Admission ใดๆ แล้วทั้งสิ้น

เงื่อนไขการสมัคร
  • สมัครได้เฉพาะผู้ที่กำลังจะจบหรือจบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช เท่านั้น
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนา Passport
  • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
ระยะเวลาการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตลอดโครงการรวม 2 ปีการศึกษา

M-Course: 1,000,000 THB

งวดที่ 1 (วันสมัคร):250,000 THB
งวดที่ 2 :750,000 THB

T-Course: 900,000 THB

งวดที่ 1 (วันสมัคร): 250,000 THB
งวดที่ 2 : 650,000 THB

W-Couse: 900,000 THB

งวดที่ 1 (วันสมัคร): 250,000 THB
งวดที่ 2 : 650,000 THB

หมายเหตุ : ตามที่สถาบันได้ระบุได้ตามรายละเอียดโครงการเท่านั้น


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds