081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี FH Aachen (Foundation Year at Freshman Institute)

ไม่ต้องมีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันก็สามารถมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรียังมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้

เงื่อนไขการสมัคร:

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี

สาขาที่เปิดรับสมัคร

M- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายแพทย์ (เฉพาะ ภาคภาษาเยอรมัน)

T- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์

W- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายบริหาร เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

G- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (เฉพาะ ภาคภาษาเยอรมัน)

 

หมายเหตุ:

– สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen ภาคภาษาเยอรมัน (FeP Program) หลังสอบจบหลักสูตร FeP แล้วสามารถใช้วุฒิ FeP ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

– สำหรับผู้ที่เรียน Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen เป็นภาคภาษาอังกฤษ สามารถเข้าศึกษาต่อได้เพียง 4 มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ

1. FH Aachen

2. Hochschule Rhein-Waal

3. FH Südwestfalen

4. University Duisburg-Essen

 

รายละเอียดโปรแกรม

 

โครงการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ฟรี!
คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1
5-10 เดือน เฉพาะนักเรียนที่สมัครโครงการกับทางสถาบัน GEDC Germany Education Center เท่านั้น

เรียนที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen ตุลาคม – มิถุนายน สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen ภาคภาษาเยอรมัน (FeP Program) หลังสอบจบ FeP แล้วสามารถใช้วุฒิ FeP ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
เรียนปริญญาตรี 3-4 ปี ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย: 17,500 ยูโร (ชำระให้กับทางสถาบัน Fresman Institute โดยตรงเมื่อได้ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อ)

 

ราคานี้รวม

  • ฟรี! คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 ที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย*
  • โปรแกรม Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen
  • ที่พักตลอด Foundation Year ที่ Freshman Institute Aachen
  • รถมารับยังสนามบินไปส่งยังที่พัก
  • ประกันสุขภาพและการเดินทาง 1 ปี
  • บริการตรวจเอกสารและกรอกใบสมัครเปิดบัญชี Block Account ของทาง Deutsche Bank ที่ประเทศเยอรมนี
  • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

 

หมายเหตุ:

เฉพาะนักเรียนที่สมัครโครงการกับทางสถาบัน GEDC Germany Education Center เท่านั้น ผู้สมัครสามารถขึ้นทะเบียนเรียนฟรีกับทางสถาบันได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินกับทางสถาบัน Freshman Institute เรียบร้อบแล้ว

ภาพบรรยากาศที่ Freshman Institute Campus Geilenkirchen

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ