081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โครงการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี (Foundation Year หรือที่เรียกว่า Studienkolleg)

ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องมีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันก็สามารถมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีได้

เงื่อนไขการสมัคร

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สาขาที่เปิดรับสมัคร

M- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายแพทย์

T- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์

W- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายบริหาร เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

G- Course: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสายศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

 รายละเอียดโปรแกรม

 

โปรแกรม ระยะเวลา หมายเหตุ
คอร์สภาษาเยอรมันที่ GEDC Bangkok (5 คอร์ส) 5-10 เดือน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สไหนของทางสถาบันก็ได้
คอร์สภาษาเยอรมัน A1-C1 9-12 เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ทางภาษาเยอรมันของผู้เรียน
ติวสอบเข้า Foundation Year (Studienkolleg) 2 เดือน คณิตศาสตร์ และ ภาเยอรมัน
เรียน Foundation Year (Studienkolleg) 1 ปี M, T, W, G- Course
เรียนปริญญาตรี 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะที่เรียน

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการโดยประมาณ: 700,000 บาท

งวดที่ 1: ชำระวันสมัคร 85,000 บาท*

งวดที่ 2: ชำระ 16,000 บาท หลังจากได้ใบยืนยันค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากทางเยอรมนี*

งวดที่ 3: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยตรงกับทางเยอรมันภายใน 15 วัน หลังจากได้ใบตอบรับเข้าเรียน Studienkolleg จากทางมหาวิทยาลัย

 

ราคานี้รวม

  • Registeration Fee
  • คอร์สภาษาเยอรมันที่สถาบัน GEDC Germany Education Center Bangkok จำนวน 5 คอร์ส
  • ใบตอบรับเข้าโครงการ Preparation Course for Foundation Year (Studienkolleg) จากทางมหาวิทยาลัย
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-C1 ที่ประเทศเยอรมนี
  • คอร์สติวสอบเข้า Foundation Year (Studienkolleg)
  • ประกันสุขภาพและการเดินทาง 1 ปี
  • บริการตรวจเอกสารและกรอกใบสมัครเปิดบัญชี Block Account ของทาง Deutsche Bank ประเทศเยอรมนี
  • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

 

*หมายเหตุ: หากมีการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินงวดที่ 1 และ 2 คืน

 

เยี่ยมนักเรียนของเราที่ประเทศเยอรมนี

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ