081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Freshman Institute, FH Aachen

Freshman Institute FH Aachen

Freshman Institute เป็นส่วนเดียวกันกับ FH Aachen – มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Freshman Program คือโครงการปรับพื้นฐานของมหาวิทยาลัย FH Aachen ซึ่งเทียบเท่ากับ Studienkolleg. โครงการนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างกลางของนักเรียนที่พึ่งจบ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศของท่านกับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี โครงการนี้เปรียบเหมือนดัง ใบเบิกทางเพื่อ ให้ท่านสามารถศึกษาต่อที่ เยอรมนีได้อย่างง่ายดาย นักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนกับเรา โดยจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และหลากหลายทางนานาชาติ

Germany is world-renowned for its high quality of education.

ทุกสิ่งในหนึ่งเดียว

Freshman Program แบ่งเป็นแบบ สอง เทอม คอร์สเริ่มในเดือน ตุลาคม และสิ้นสุดในเดือน สิงหาคม นักเรียนมากกว่า 300 คนต่อปีประสบความสำเร็จและสามารถจบตามหลักสูตร

ความสามารถทางการใช้ภาษาเยอรมัน หรือ อังกฤษ สามารถช่วยให้ท่าน จบหลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้

Intensive language training นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรแล้ว

  • หลักสูตรจะสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านเลือก ความถนัด ด้านภาษา แล้วก็ความรู้พื้นฐาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้า Freshman Program

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
2. สแกน Passport หรือ บัตรประชาชน
3. Transcript ถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
5. ใบสมัคร Freshman (Download)

สมัครเลย

Freshman Program

Freshman Program มีให้ท่านเลือกสองแบบ:

1. English Track | ถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมัน หรือ ต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เจาะจงหลังจากจบ เฟรชแมน แล้ว ท่านสามารถเลือกเข้าในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

2. German Track | ถ้าท่านมีความทักษะทางด้านเยอรมันแล้วท่าน สามารถเลือกเข้า ร่วม FeP “Feststellungsprüfung” Program ได้

– T-Kurs: วศิวกรรมศาสตร์
– M-Kurs: การแพทย์
– W-Kurs: ธรุกิจ /เศรษฐศาสตร์
– G-Kurs: มนุษยศาสตร์

ทำงานในเยอรมนี

หลังจากจบเฟรชแมนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงทะเบียนเรียนที่มหาลัยในเยอรมนี นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน พาทไทม์ได ้แล้วหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว
นักศึกษาจะมีเวลา 1 ปีครึ่งในการหางาน

รายละเอียดโครงการ

> คอร์สเรียน
> คอร์สภาษา
> หนังสือและอุปกรณ์
> ที่พัก (ไม่รวมค่าอาหาร)
> ฝึกภาคปฏิบัติ (สำหรับ วศิวกรรมศาสตร์)
> คอร์สเพิ่มเติม – ภาษาและวิชาเฉพาะ
> ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
> ขนส่งจาก สนามบิน Düsseldorf
> ใบอนุญาตผู้อยู่อาศัย 1 ปี
> ขนส่งสาธารณะใน NRW (รถไฟ และ รถบัส)
> ทรรศนะศึกษาและกีฬา
เรามีทุนการศึกษาใหักับนักเรียนที่เรียนดี

หลังจาก Freshman Program

ในเกือบทุกกรณี นักศึกษาต้องจ่ายเทอม 300 ยูโร เท่านั้น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัย SRH Hamm เรียกเก็บสามารถดูได้จากเว็บไซท์

สอบถามเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสมัคร Freshman Program

ปีการศึกษา ที่ต้องการเข้าศึกษา
202020212022

คำนำหน้าชื่อ
Mr.Miss

แผนการศึกษา
วิทย์ศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาอื่น

ระดับปีการศึกษาปัจจุบัน
มัธยม
Grade

มหาวิทยาลัย / สาขา / คณะ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ
1. FH Aachen
Applied ChemistryBiomedical EngineeringElectrical EngineeringMachanical EngineeringOphthalmic Optics and optometry Physical EngineeringRail Vehicle Engineering

2. University of Duisburg - Essen
Computer EngineeringElectrical and Electronic Engineering Machanical EngineeringMetallurgy and Metal formingStructural Engineering

3. Rhine - Waal University
Biomaterials ScienceElectrical And Electrics EngineeringEnvironment and EnergyIndustrial EngineeringMechanical EngineeringMechatronic Systems EngineeringGender and DiversityInternational Taxation and Law

4. South Westphalia N=University
Business Administration with Informatics

5. SRH Univerrsity Hamm
Business ManagementSupply Chain Management

6. University of Fine Arts Essen
Painting / Graphicsphotography / Media ArtSculptureDigital Media DesignGame Art and DesignDigital Product Design

กรุณาแนบไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 Mb.
1. ภาพถ่าย 1 นิ้ว / 2 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. Transcript ถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)

4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ