081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โครงการเรียนปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี (Master degree in Germany Program)

ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องมีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันก็สามารถมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีได้

 

เงื่อนไขการสมัคร:

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

ทุกสาขาวิชา

 

รายละเอียดโครงการ

 

รายละเอียดโปรแกรม ระยะเวลา หมายเหตุ
คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 5-10 เดือน เรียนที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบ Zertifikat Deutsch B1 สอบที่สถาบัน Goethe Institute Bangkok
คอร์สภาษาเยอรมัน B1/B2-C1- TestDaF 4-6 เดือน เรียนที่สถาบันของเราที่ประเทศเยอรมนี
เรียนปริญญาโท ตุลาคม/มีนาคม – … ปริญญาโท

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการโดยประมาณ: 750,000 บาท ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินและที่พักและเงื่อนไขของทางเยอรมัน )

งวดที่ 1: ชำระวันสมัคร 85,000 บาท*

งวดที่ 2: ชำระ 16,000 บาท หลังจากได้ใบยืนยันค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากทางเยอรมนี*

งวดที่ 3: ชำระค่าสอบ Zertifikat Deutsch B1: 7,200 บาท

งวดที่ 4: ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยตรงกับทางเยอรมนีภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้ใบตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลัย

 

ราคานี้รวม

  • ค่าดำเนินการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 ที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย**
  • คอร์สภาษาเยอรมัน B1/B2-C1-TestDaF ที่ประเทศเยอรมนี
  • ค่าสอบ TestDaF (1ครั้ง) ที่ประเทศเยอรมนี
  • ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันระยะเวลา 12 สัปดาห์ (ไม่รวมอาหาร)
  • รถมารับยังสนามบินไปส่งยังที่พัก
  • ประกันสุขภาพและการเดินทาง 1 ปี
  • บริการตรวจเอกสารและกรอกใบสมัครเปิดบัญชี Block Account ของทาง Deutsche Bank ประเทศเยอรมนี
  • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

 

หมายเหตุ:

*หากมีการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินงวดที่ 1 และ 2 คืน

** สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางภาษาเยอรมันมาแล้ว สามารถเลือกลงเรียนคอร์สไหนของทางสถาบันก็ได้ 5 คอร์ส

 

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ