081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Dual Master in Communication & Economy

Dual Master in Communication & Economy

Dual Master in Communication & Economy

มีให้เลือกทั้งหมด 2 สาขาย่อย

1. Dual Master in Communication Management

เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านการตลาดและการขายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการ เนื้อหาของหลักสูตรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสื่อสาร เช่น“ จิตวิทยาการสื่อสาร”“ การจัดการความคิดและนวัตกรรม”“ การจัดการแบรนด์และผลิตภัณฑ์” หรือ“ การวิเคราะห์การตลาดและข้อมูลขนาดใหญ่”

2. Dual Master’s in Business Transformation Management

เรียนรู้วิชาเฉพาะ ได้แก่ “ องค์กรที่คล่องตัวและการจัดการลูกค้า”“ นวัตกรรมและการจัดการกระบวนการ”“ การพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจ”“ การตลาดดิจิทัล” และ“ การจัดการไอที” โฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

 • เปิดเทอมภาคฤดูร้อน ปิดรับสมัคร สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • เปิดเทอมภาคฤดูหนาว ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม ของทุกปี

รายละเอียดโครงการ

 • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 ที่ GEDC
 • คอร์สภาษาเยอรมัน B2-C1 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์
 • ใบตอบรับเข้าเรียน Dual Study ที่ IST Hochschule
 • ประกันสุขภาพและการเดินทาง ตลอดโครงการ
 • ผู้ดูแลตลอดโครงการ
โครงการมีทั้งหมด 3 แบบให้เลือก

รูปแบบโครงการ

 •  Step 1: สมัครโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

 

 •  Step 2: เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-B1 (200 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok

 

 •  Step 3: เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี ระดับ B2-C1 พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ

 

 •  Step 4: สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน C1/DSH/TestDaF

 

 •  Step 5: สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

 

 •  Step 6: เข้าเรียนระบบ Dual Study ใน มหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf ในสาขาที่สมัคร

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ใบ Transcript ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองจบ ม.6 (ภาษาอังกฤษ)
 5. ใบ Transcript ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 6. ใบรับรองจบปริญญา (ภาษาอังกฤษ)
 7. ใบรับรองการฝึกงานในสาขาที่ต้องการสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
 8. Resume/CV (ภาษาอังกฤษ)
 9. Motivation Letter แรงจูงใจในการต่อระบบ Dual Study (ภาษาอังกฤษ)
 10. Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 200,000 บาท (ชำระทันที่วันสมัคร)

งวดที่ 2 : 300,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds