081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Dual Master in Sport & Management

Dual Master in Sport & Management

Dual Master in Sport & Management 

การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการธุรกิจการ ศึกษาความรู้อย่างลึกยิ่งขึ้นในด้านการตลาด การขายการเป็นผู้ประกอบการความเป็นผู้นำและการเงินขององค์กร เนื้อหาการสอนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยตรง โดยเฉพาะด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับตลาดกีฬาระหว่างประเทศการตลาดกีฬาการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกศึกษาวิชาเฉพาะได้ เช่น “การจัดการการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ” หรือ “การจัดการนักกีฬา”

รายละเอียดโครงการ

 • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 ที่ GEDC
 • คอร์สภาษาเยอรมัน B2-C1 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ  จำนวน 16 สัปดาห์
 • ใบตอบรับเข้าเรียน Dual Study ที่ IST Hochschule
 • ประกันสุขภาพและการเดินทาง ตลอดโครงการ
 • ผู้ดูแลตลอดโครงการ

การรับสมัคร

 • เปิดเทอมภาคฤดูร้อน ปิดรับสมัคร สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • เปิดเทอมภาคฤดูหนาว ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม ของทุกปี

รายละเอียดโครงการ

 • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 ที่ GEDC
 • คอร์สภาษาเยอรมัน B2-C1 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์
 • ใบตอบรับเข้าเรียน Dual Study ที่ IST Hochschule 
 • ประกันสุขภาพและการเดินทาง ตลอดโครงการ
 • ผู้ดูแลตลอดโครงการ
โครงการมีทั้งหมด 3 แบบให้เลือก

รูปแบบโครงการ

• Step 1: สมัครโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

 

• Step 2: เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-B1 (200 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok

 

• Step 3: เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี ระดับ B2-C1 พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ

 

• Step 4: สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน C1/DSH/TestDaF

 

• Step 5: สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

 

• Step 6: เข้าเรียนระบบ Dual Study ใน มหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf ในสาขาที่สมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ใบ Transcript ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองจบ ม.6 (ภาษาอังกฤษ)
 5. ใบ Transcript ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 6. ใบรับรองจบปริญญา (ภาษาอังกฤษ)
 7. ใบรับรองการฝึกงานในสาขาที่ต้องการสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
 8. Resume/CV (ภาษาอังกฤษ)
 9. Motivation Letter แรงจูงใจในการต่อระบบ Dual Study (ภาษาอังกฤษ)
 10. Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 200,000 บาท (ชำระทันที่วันสมัคร)

งวดที่ 2 : 300,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds