081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

University Pathway Berlin (Master)

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียม มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาเยอรมัน ที่เมือง Aachenขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่เมือง Berlin เมืองหลวงประเทศเยอรมนีเข้าร่วมโครงการ University Pathway Berlin (Master)

รายละเอียดโครงการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-C1 (32 สัปดาห์) ที่ Berlin ประเทศเยอรมนี
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ
ระยะเวลาการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนา Passport
  • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

รูปแบบโครงการ

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกคณะที่สนใจเรียนพร้อมชำระเงินส่วนที่ 1

• Step 2 :  ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ทางสถาบันได้แจ้งในวันสมัคร

• Step 3 : ได้ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยชำระเงินส่วนที่เหลือ

• Step 4 : ยื่น Visa (ค่า Visa ชำระตรงกับทางสถานทูต)

• Step 5 : เรียนภาษาเยอรมัน A1-C1 (32 สัปดาห์) ที่ Berlin ประเทศเยอรมนี

• Step 6 : สอบ TelC C1/DSH/TestDaF

• Step 7 : ใช้ Certificate TelC C1/DSH/TestDaF ยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ยังคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้รับใบตอบรับ ไม่มีการสอบ Admission ใดๆ แล้วทั้งสิ้น

รายละค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรวม 2 ปีการศึกษา

แบ่งชำระเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 250,000 บาท (ชำระทันที่วันสมัคร)

งวดที่ 2 : 500,000 บาท (ชำระภายใน 15 วันหลังได้ใบตอบรับ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds