081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โครงการเรียนต่อระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประเทศเยอรมนี

ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องมีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันก็สามารถมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเรียนต่อระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประเทศเยอรมนีกับทางเราได้

 

เงื่อนไขการสมัคร:

ไม่จำกัดอายุ

 

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโปรแกรม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย หมายเหตุ
คอร์สภาษาเยอรมัน A1- A2 (ประมาณ 3- 6 เดือน) เพื่อสอบ Zertifikat Deutsch A2 เรียนที่สถาบัน GEDC Germany Education Center ประเทศไทย
สอบ Zertifikat Deutsch A2 สอบที่สถาบัน Goethe ประเทศไทย
คอร์สภาษาเยอรมัน B1- B2 (ประมาณ 1-3 เดือน) เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมในประเทศเยอรมนี เรียนที่สถาบันของเราทีประเทศเยอรมนี
เข้าเรียนในโรงเรียนประจำ ในประเทศเยอรมนี เรียนจนจบวุฒิ Abitur ของประเทศเยอรมนี พักในหอพักของทางโรงเรียน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีแรกโดยประมาณ:

1,405,000 บาท ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน, ที่พักและเงื่อนไขของทางเยอรมัน )

งวดที่ 1: ชำระวันสมัคร 85,000 บาท*

งวดที่ 2: ชำระ 30% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ (ภายใน 30 วันหลังจากวันสมัคร)*

งวดที่ 3: ชำระค่าสอบ Zertifikat Deutsch A2: 3,600 บาท

งวดที่ 4: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดวันที่ได้ใบคอนเฟิร์มเพื่อขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ

 

ราคานี้รวม

  • ค่าดำเนินการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1- A2 (ประมาณ 3- 6 เดือน) เรียนที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • คอร์สภาษาเยอรมัน B1- B2 (ประมาณ 1-3 เดือน) ที่ประเทศเยอรมนี
  • ค่าเรียนในโรงเรียนประจำในประเทศเยอรมนีตลอดปีแรก*
  • ที่พักแบบหอพักของทางโรงเรียนตลอดปีแรก
  • อาหาร 3 มื้อ ตลอดปีแรก
  • ผู้ดูแลมารับจากสนามบินไปส่งยังที่พัก
  • ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดปีแรก
  • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

 

*หมายเหตุ:

– หากมีการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินงวดที่ 1 และ 2 คืน

– ค่าเทอมปีต่อ ๆ ไป โดยประมาณ อยู่ที่ 33,000- 35,000 ยูโร โดยผู้เรียนทำการชำระกับทางโรงเรียนโดยตรง

 

นักเรียนของเรา

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ