081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โครงการเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (School Exchange Program) ที่ประเทศเยอรมนี

ไม่มีการสอบแข่งขันมีแต่การเตรียมพร้อมไปเรียนต่อเยอรมันให้อย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ปกครองสามารถบินไปเยี่ยมเยียนลูกๆ และทำความรู้จักกับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ 1 ครั้งตลอดโครงการ

 

เงื่อนไขการสมัคร:

น้อง ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:

480,000 บาท: ค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1: 125,000 บาท ชำระในวันสมัคร

งวดที่ 2:  ชำระ 30% ของส่วนที่เหลือ (ชำระหลังจากชำระงวดที่ 1 ภายใน 30 วัน)

งวดที่ 3:  ชำระทั้งหมดในวันที่ได้  Host Family

 

ราคานี้รวม

  • ค่าสมัครและดำเนินการ
  • คอร์สภาษาเยอรมันที่เมืองไทยระดับ A1-B1 จำนวน 5 คอร์ส
  • คอร์สปรับพื้นฐานที่เยอรมนีก่อนเข้าเรียนต่อใน High School ที่ประเทศเยอรมนี 1-3 เดือน
  • เรียน High School ที่ประเทศเยอรมนี 9-11 เดือน
  • ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหารตลอดโครงการ
  • ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโครงการ
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ

 

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่า visa
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโปรแกรม วัตถุประสงค์ หมายเหตุ
คอร์สภาษาเยอรมัน A1- A2 (ประมาณ 3- 6 เดือน) เพื่อสอบ Zertifikat Deutsch A2 เรียนที่สถาบัน GEDC Germany Education Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบ Zertifikat Deutsch A2 สอบที่สถาบัน Goethe ประเทศไทย
คอร์สภาษาเยอรมัน B1- B2 (ประมาณ 1-3 เดือน) เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมในประเทศเยอรมนี เรียนที่สถาบันของเราที่ประเทศเยอรมนี
เรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมในประเทศเยอรมนี (ประมาณ 9-11 เดือน) น้องๆสามารถ พักกับ Host Family

*หมายเหตุ:

หากมีการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินงวดที่ 1 และ 2 คืน

 

นักเรียนของเรา

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ