ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com
English ภาษาไทย
ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com

บุคลากรของสถาบัน

Khun Geaw
GEDC Admin
Jan Stevener
Representative FH Aachen
Kru Earth
SIIT Mechanical Engineering
TestDaF TDN 4
Goethe Zertifikat Deutsch C1
Kru Goy
B.A.
Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University
Major German
Kru Pick
Realabschuß,
Bünde Germany
Noi
Reception
Cage Internship
Student Freshman Institute,
FH Aachen
Germany Education Center

GEDC Germany Education Center


เราคือคำตอบของคุณ