081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บุคลากรของสถาบัน

Khun Geaw
GEDC Admin
Jan Stevener
Representative FH Aachen
Kru Earth
SIIT Mechanical Engineering
TestDaF TDN 4
Goethe Zertifikat Deutsch C1
Kru Goy
B.A.
Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University
Major German
Kru Pick
Realabschuß,
Bünde Germany
Noi
Reception
Cage Internship
Student Freshman Institute,
FH Aachen

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ