081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี

“ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอร มนี ในระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2020 ….


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds