081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริการจัดเอกสารและนัดวันยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่า visa)

ประเภทวีซ่าราคา
เยี่ยมเยียน2,500 บาท
ท่องเที่ยว2,500 บาท
ธุรกิจ2,500 บาท
เรียนภาษา2,500 บาท
ศึกษาต่อ2,500 บาท
แต่งงาน5,000 บาท

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds