081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โครงการ University Pathway Berlin 2020

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่จะไปเรียนต่อเยอรมัน รอบ 3

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

Class เรียนภาษาเยอรมัน B1 Aj. Reiner

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ใบตอบรับนักเรียนโครงการ University Pathway Bachelor & Master ปี 2020

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่จะไปเรียนต่อเยอรมัน รอบ 2

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

กิจกรรมเยี่ยนนักเรียนโครงการ GEDC University Pathway ที่ Berlin เดือน กุมภาพันธ์ 2020

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศ การสอบ freshman วันที่ 25 กค ที่ผ่านมา

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่จะไปเรียนต่อเยอรมัน รอบ 1

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

น้องๆ ไปศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี …

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

ประเภทของรถไฟต่างๆในเยอรมนี โดยทั่วไปรถไฟเยอรมัน ค่อนข้างจะตรงเวลา …

โครงการ University Pathway Berlin 2020 สำหรับโครงการ University Pathway Berlin 2021 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-0210425, 081-8354228Line@ https://lin.ee/8ySV0t4 ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Previous Next ภาพบรรยากาศวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ) Previous Next ภาพบรรยากาศซื้อของเข้าที่พัก,เปิดซิมโทรศัพท์,เปิดบัญชีธนาคาร ภาพบรรยากาศหอพักนักเรียน…

รายละเอียด

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds