081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนต่อเยอรมัน

โครงการเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น ที่ประเทศเยอรมนี (รับสมัครตลอดทั้งปี)

Read more ...

โครงการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี (Foundation Year หรือที่เรียกว่า Studienkolleg)

Read more ...

เรียนปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี FH Aachen (Foundation Year at Freshman Institute)

Read more ...

โครงการเรียนปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี (Master degree in Germany Program)

Read more ...

โครงการเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (School Exchange Program) ที่ประเทศเยอรมนี

Read more ...

โครงการเรียนต่อระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประเทศเยอรมนี

Read more ...

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ