ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com
English ภาษาไทย
ที่ตั้งสถาบัน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel.: +662-0210425
Mobile: +6681-8354228
Line ID: geaw_de
Email: gedc.infocenter@gmail.com

เรียนต่อเยอรมัน

โครงการเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น ที่ประเทศเยอรมนี (รับสมัครตลอดทั้งปี)

Read more ...

โครงการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี (Foundation Year หรือที่เรียกว่า Studienkolleg)

Read more ...

เรียนปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี FH Aachen (Foundation Year at Freshman Institute)

Read more ...

โครงการเรียนปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี (Master degree in Germany Program)

Read more ...

โครงการเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (School Exchange Program) ที่ประเทศเยอรมนี

Read more ...

โครงการเรียนต่อระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประเทศเยอรมนี

Read more ...

Germany Education Center

GEDC Germany Education Center


เราคือคำตอบของคุณ