วันธรรมดา (อังคาร – ศุกร์)
Level ชั่วโมง ราคา (บาท)
A1 40 6,900
A2.1 40 6,900
A2.2 40 6,900
B1.1 25 7,900
B1.2 25 7,900
B1.3 25 7,900
B1.4 25 7,900
B2.1 25 7,900
B2.2 25 7,900
B2.3 25 7,900
B2.4 25 7,900
C1.1 25 7,900
C1.2 25 7,900
C1.3 25 7,900
C1.4 25 7,900
วันเสาร์ – อาทิตย์
Level ชั่วโมง ราคา (บาท)
A1 40 6,900
A2.1 40 6,900
A2.2 40 6,900
B1.1 25 7,900
B1.2 25 7,900
B1.3 25 7,900
B1.4 25 7,900
B2.1 25 7,900
B2.2 25 7,900
B2.3 25 7,900
B2.4 25 7,900
C1.1 25 7,900
C1.2 25 7,900
C1.3 25 7,900
C1.4 25 7,900
Level ชั่วโมง ราคา / 1 คน ราคา / 2 คน ราคา / 3 คน
A1 40 23,900 33,900 43,900
A2.1 40 23,900 33,900 43,900
A2.2 40 23,900 33,900 43,900
B1.1 50 28,900 38,900 48,900
B1.2 50 28,900 38,900 48,900
B2.1 50 33,900 43,900 53,900
B2.2 50 33,900 43,900 53,900
C1.1 50 33,900 43,900 53,900
C1.2 50 33,900 43,900 53,900
ติวสอบ A1 10 6,900 8,900 11,900
ติวสอบ A2 15 8,900 11,900 14,900
ติวสอบ B1 20 11,900 14,900 16,900
ติวสอบ B2 20 11,900 14,900 16,900
ชั่วโมงราคา / 1 คนราคา / 2 คนราคา / 3 คน
1014,90022,35029,800
ราคาเหมาจ่าย 30 ชั่วโมง
3040,00065,00085,000